23/11/11

Saudades

Ante la acusación de que igual no volvía por mi tierra ni de visita, voy a expresar lo que llevo dentro.

Boeno, carallo, boeno, como non vou voltar? 
Se teño unha morriña que me mata, un baleiro no peito que non enche nada, nin follas vermellas de outono nin luscofuscos sobre o río. Toleo por unha cunca de caldo quentiño. Levo días buscando algunha castañeira, pero polo visto aquí non hai diso. Á nena cántolle tódalas cancións que coñezo en galego e mesmo a acompaño con muiñeiras cando espernexa.
Este frío que vai aquí é un frío feble, nada que se meta nos ósos, e mesmo quero voltar a sentir iso.
Estrano o mar. Estrano pasear pola Cidade de Cristal e ver os barcos de pesca, as cristaleiras do centro.
A lingua, o falar galego... Non me afago a vivir sen "e logo? / malo será / chámalle X / riquiño / carallo..." e tantas outras expresións que adoitaba a usar no día a día e que aquí non teñen sentido.
Pero sobre todo, a xente. A miña xente, a súa forma de ser. Non só por quen son, ni por como son, senón tamén por como os fai o ser galegos. A retranca, as respostas esquivas... 
E se cometo o erro de poñerme a pensar, morro de saudades, e teño loucos plans de buscar erasmus galegos para organizar unha festa rachada.
Buscar insultos en galego para responder a aldraxes do Sur. E quedarte como Dios despois dun "babeco, pasmón, trosma!".
Así que non me digades que tendes medo de que non volte, porque a morriña da terra e de vos está aí, e non vai marchar por moitos olalás e afrancesamentos que se me peguen.

Traducción para los no-gallegos:

Bueno, carajo, bueno, ¿cómo no voy a volver? Si tengo una morriña que me mata, un vacío en el pecho que no llena nada, ni hojas rojas de otoño ni crepúsculos sobre el río. Enloquezco por una taza de caldo calentito. Llevo días buscando alguna castañera, pero por lo visto aquí no hay de eso. A la niña le canto todas las canciones que conozco en gallego e incluso la acompaño con muiñeiras cuando patalea.
Este frío que hace aquí es un frío débil, nada que se meta en los huesos, e incluso quiero volver a sentir eso.
Añoro el mar. Añoro pasear por la Ciudad de Cristal y ver los barcos de pesca, las cristaleras del centro.
El idioma, el habla gallega. No me acostumbro a vivir sin "e logo? / malo será / chámalle X / riquiño / carallo..." y tantas otras expresiones que acostumbraba a usar en el día a día y que aquí no tienen sentido.
Pero sobre todo, la gente. Mi gente, su forma de ser. No sólo por quienes son, ni por cómo son, sino también por cómo los hace el ser gallegos. La retranca, las respuestas esquivas...
Y si cometo el error de ponerme a pensar, me muero de saudades, y tengo locos planes de buscar erasmus gallegos para organizar una fiesta rachada.
Buscar insultos en gallego para responder a ofensas del Sur. Y quedarte como Dios después de un "babeco, pasmón, trosma!".
Así que no me digais que teneis miedo de que no vuelva, porque la morriña de la tierra y de vosotros está ahí, y no se va a ir por muchos olalás y afrancesamientos que se me peguen.

Editado: á nena chámoa entre outras cousas, patacón, repolo, faballón... / a la niña la llamo entre otras cosas, patacón, repolo, faballón...

2 comentarios:

Shinja dijo...

Se eu lles cantara cancións galegas ós nenos... iban a acabar ata os ovos de Heredeiros xDD

Erasmus galegos en Poznan os que queiras!

marsopa dijo...

¡ataca la morriña!, eso es buena señal,hay que sentir añoranza de tu tierra para poder valorarla y quererla, y eso sólo se siente cuando se está fuera de ella ¡ánimo que todo pasa!